U bent hier: Home > Passend Onderwijs
Een passende onderwijsplek voor iedereen

Passend Onderwijs

Wat kan wél?

Bij Nije Gaast vinden we het belangrijk dat een kind maatwerk verdient.

Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Thuisnabij

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte school. Nu melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Scholen kijken hiervoor naar haar eigen mogelijkheden. Er wordt gekeken naar wat (de leerling) wél kan, het liefst dicht bij huis in het regulier onderwijs.

Ondersteuningsprofiel

Elke school van Nije Gaast heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt waarin wordt aangegeven welke basisondersteuning kan worden geboden op de school en welke zwaardere ondersteuning mogelijk is. In het profiel staat de eigen expertise van de school en welke expertise ontbreekt. Ouders kunnen dit profiel gebruiken bij de aanmelding.

Hier gaan we voor!

Binnen onze scholen stimuleren we ontwikkeling en samenwerking. We leren kinderen een eigen mening te vormen, maar daarbij ook open te staan voor ideeën van anderen. Leerlingen ontdekken vanuit hun eigen achtergrond verschillende levensopvattingen. Door onze kinderen een breed beeld van de wereld te geven, begeleiden we hen in het ontdekken van hun eigen identiteit en leren ze andere opvattingen te begrijpen en te respecteren.