U bent hier: Home > Ouderbetrokkenheid
Van informeren naar samenwerken

Ouderbetrokkenheid

basis voor goed contact

Ouders/opvoeders willen altijd het beste voor hun kind en kennen het kind als geen ander. Hierom vinden wij het essentieel om altijd in goed overleg te zijn en blijven met elkaar. We trekken hierom graag zoveel mogelijk samen op.

 

 

In de afgelopen jaren hebben onze scholen meegedaan aan het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Doel was om een nog betere samenwerking tussen school en ouders te bewerkstelligen in het belang van de ontwikkeling van alle leerlingen.

Inmiddels hebben alle scholen het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald en voldoen we aan de 10 criteria. We kunnen iedereen laten zien dat we bij Nije Gaast werk maken van een goed contact tussen school en ouders! Zo hebben we meerdere en gevarieerde ontmoetingsmomenten ingepland.

Fier Foarút Sjen!

Binnen Nije Gaast mag elke leerling en medewerker zich gezien weten en waarderen we onze verscheidenheid. Wat mooi dat we zo verschillend zijn! Alle kleine en grote mensen binnen Nije Gaast hebben hun 'eigen aardigheden', ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden. Hier kijken we naar (om), en tegelijkertijd kijken we naar een uitstekend passend onderwijsaanbod dat hierbij aansluit. We kijken niet alleen naar je 'om', maar we kijken ook naar je 'uit'. Naar jouw mogelijkheden en de toekomst en hoe iedereen binnen Nije Gaast hierin mag groeien. Samen vol vertrouwen en trots, echt Fier Foarút Sjen! en hierdoor 'útsjen' naar de toekomst!