U bent hier: Home > Visie en missie
Hier gaan we voor!

Visie en missie

Maatwerk voor iedereen

Wij zijn er van overtuigd dat ons onderwijs de komende jaren steeds meer gericht moet zijn op maatwerk: voor kinderen, ouders en medewerkers.

Daarmee waarborgen we dat ons onderwijs ook in de toekomst blijft aansluiten op de behoeften van kinderen en ouders. Alleen dan kunnen we het beste onderwijs aan ieder kind bieden.

Voorbereiden op de maatschappij van de toekomst

We leren onze kinderen om zich staande te houden en te ontwikkelen binnen een snel veranderende en complexe maatschappij. We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, door hen vaardigheden als communiceren, samenwerken, problemen oplossen en creatief en kritisch denken te leren. Maar ook ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en zelfregulering.

Basisvaardigheden

Naast de basisvaardigheden rekenen, taal en burgerschap leggen we nadrukkelijk de focus op de ontwikkeling van de 'zachte' merkbare niet altijd meetbare onderwijsresultaten, zodat leerlingen opgroeien als maatschappelijk betrokken burgers.

Hier gaan we voor!

Binnen onze scholen stimuleren we ontwikkeling en samenwerking. We leren kinderen een eigen mening te vormen, maar daarbij ook open te staan voor ideeën van anderen. Leerlingen ontdekken vanuit hun eigen achtergrond verschillende levensopvattingen. Door onze kinderen een breed beeld van de wereld te geven, begeleiden we hen in het ontdekken van hun eigen identiteit en leren ze andere opvattingen te begrijpen en te respecteren.