U bent hier: Home > Passend Onderwijs
Een passende onderwijsplek voor iedereen

Passend Onderwijs

Wat kan wél?

Bij Nije Gaast vinden we het belangrijk dat een kind maatwerk verdient.

Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Thuisnabij

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte school. Nu melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Scholen kijken hiervoor naar haar eigen mogelijkheden. Er wordt gekeken naar wat (de leerling) wél kan, het liefst dicht bij huis in het regulier onderwijs.

Ondersteuningsprofiel

Elke school van Nije Gaast heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt waarin wordt aangegeven welke basisondersteuning kan worden geboden op de school en welke zwaardere ondersteuning mogelijk is. In het profiel staat de eigen expertise van de school en welke expertise ontbreekt. Ouders kunnen dit profiel gebruiken bij de aanmelding.

Fier Foarút Sjen!

Binnen Nije Gaast mag elke leerling en medewerker zich gezien weten en waarderen we onze verscheidenheid. Wat mooi dat we zo verschillend zijn! Alle kleine en grote mensen binnen Nije Gaast hebben hun 'eigen aardigheden', ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden. Hier kijken we naar (om), en tegelijkertijd kijken we naar een uitstekend passend onderwijsaanbod dat hierbij aansluit. We kijken niet alleen naar je 'om', maar we kijken ook naar je 'uit'. Naar jouw mogelijkheden en de toekomst en hoe iedereen binnen Nije Gaast hierin mag groeien. Samen vol vertrouwen en trots, echt Fier Foarút Sjen! en hierdoor 'útsjen' naar de toekomst!