Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen en heeft daarbij een natuurlijke behoefte aan relaties, autonomie en competentie. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten maken zich sterk voor deze drie basisbehoeften in het contact met de leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs de komende jaren steeds meer gericht moet zijn op maatwerk: voor de kinderen, ouders en medewerkers. Daarmee waarborgen we dat ons onderwijs ook in de toekomst blijft aansluiten op de behoeften van kinderen en ouders. Alleen dan kunnen we het beste onderwijs aan ieder kind bieden.