U bent hier: Home > Team
9 groepen, 12 leerkrachten

Team

Wie staat voor welke groep?

It Finster is een opening in het schoolgebouw waardoor het licht van buiten naar binnen komt, dus ook het licht van God. Geloof, hoop en liefde zijn stralen van dat licht.

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren.

Op It Finster werken in totaal 12 leerkrachten. Elke dag zetten zij zich in om uw kind het beste onderwijs te geven. In totaal telt It Finster nu ongeveer 175 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 9 groepen.

Leerkrachten

Dit schooljaar zijn de leerkrachten als volgt over de groepen verdeeld:

 • Groep 1-2a: juf Marije en juf Britt
 • Groep 1-2b: juf Johanna en juf Nynke
 • Groep 3: juf Aeltsje en juf Gerrie
 • Groep 4: juf Catharina en juf Janna
 • Groep 5: juf Lisa
 • Groep 6: juf Elina en juf Greta
 • Groep 6-7: juf Marja en juf Tea
 • Groep 8: juf Marja en juf Sippy

Directie en ondersteunend personeel

 • Directeur: Fimke Wind
 • Kwaliteitscoördinator:  Monique Thissen
 • Onderwijsassistent: juf Monica en juf Tineke
 • Conciërge: Geert Talsma
 • Administratie: Tineke Venema

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de schooldirecteur indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de schooldirecteur ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familieomstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?