U bent hier: Home > Privacy statement
Informatiebeveiliging

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk

Iedere schoolorganisatie verwerkt persoonsgegevens en dient de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers en leerlingen zo goed mogelijk te beschermen.

Stichting Nije Gaast dient daarbij de verplichte maatregelen zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen.

Onderstaande formulieren zijn een onderdeel van deze maatregelen. Hierin legt Stichting Nije Gaast afspraken met betrokkenen vast omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Hiermee wil Stichting Nije Gaast duidelijkheid geven over het beleid en de regels van onze organisatie over de omgang met privacy en de verwerking van persoonsgegevens van haar medewerkers en de leerlingen en hun ouders.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we in Nederland onder meer naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mevrouw Lienke Boot is functionaris gegevensbescherming voor Stichting Nije Gaast. Voor vragen of opmerkingen kunt u via mail privacy@nijegaast.nl contact met haar opnemen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij telefonisch te bereiken op het bestuursbureau te Balk.

Communicatie en informatie

Een goed contact tussen de ouders en de school is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Bovendien hebben de ouders van de leerlingen recht op zoveel mogelijk informatie wat betreft hun kinderen. Een goed contact komt van twee kanten. Dit kan in de Nederlandse taal, maar ook het Fries is geen probleem. Wij stellen het op prijs dat de ouders contact opnemen met de school als er iets is. U mag er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. Elke maand verschijnt het informatieblad “It Finsterke”. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school.