U bent hier: Home > Kernwaarden
Onze visie en missie

Kernwaarden

Waar we voor staan

It Finster is een protestantschristelijke basisschool met een open karakter. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich thuis en welkom voelen op onze school. Vanuit de pedagogische driehoek kind-ouder-school werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig en hebben een natuurlijke behoefte aan; relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Wij hebben een geweldige taak; wij mogen kinderen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en kennis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, dat ze leren samenwerken en samenleven en worden uitgedaagd op hun niveau. Bij dit alles houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van elk kind.

Op It Finster werken we iedere dag aan een veilig pedagogisch schoolklimaat vanuit onze kernwaarden: Geborgenheid, Vertrouwen, Respect en Zelfstandigheid. 

 Hier hebben we 4 hoofdregels aan gekoppeld die we schoolbreed dragen:  

  • Geborgenheid: Wij zorgen ervoor dat iedereen met plezier naar school gaat.   
  • Vertrouwen: Wij kunnen onszelf en elkaar vertrouwen 
  • Respect: Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf mag zijn 
  • Zelfstandigheid: Van proberen kun je leren en zo werken wij naar zelfstandigheid  

 

 

Communicatie en informatie

Een goed contact tussen de ouders en de school is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Bovendien hebben de ouders van de leerlingen recht op zoveel mogelijk informatie wat betreft hun kinderen. Een goed contact komt van twee kanten. Dit kan in de Nederlandse taal, maar ook het Fries is geen probleem. Wij stellen het op prijs dat de ouders contact opnemen met de school als er iets is. U mag er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. Elke maand verschijnt het informatieblad “It Finsterke”. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school. Finsterke zomervakantie 2024