U bent hier: Home > Leefstijl
Sociale vaardigheden leren

Leefstijl

It Finster is een Leefstijlschool!

Aan onze kernwaarden: Geborgenheid, Vertrouwen, Respect en Zelfstandigheid hebben we 4 hoofdregels aan gekoppeld die we schoolbreed dragen:  

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen met plezier naar school gaat.   
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf mag zijn 
  • Wij kunnen onszelf en elkaar vertrouwen 
  • Van proberen kun je leren en zo werken wij naar zelfstandigheid  

 

We doen dit met behulp van de methode Leefstijl. Dit is een internationaal programma dat wil bevorderen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen.  

Thuis en op school

Als u als ouder voor It Finster kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Net als veel andere scholen besteedt It Finster gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt. 

De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf. 

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. 

Communicatie en informatie

Een goed contact tussen de ouders en de school is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. Bovendien hebben de ouders van de leerlingen recht op zoveel mogelijk informatie wat betreft hun kinderen. Een goed contact komt van twee kanten. Dit kan in de Nederlandse taal, maar ook het Fries is geen probleem. Wij stellen het op prijs dat de ouders contact opnemen met de school als er iets is. U mag er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. Elke maand verschijnt het informatieblad “It Finsterke”. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school. Finsterke zomervakantie 2024