U bent hier: Home > Leefstijl
Sociale vaardigheden leren

Leefstijl

It Finster is een Leefstijlschool!

Aan onze kernwaarden: Geborgenheid, Vertrouwen, Respect en Zelfstandigheid hebben we 4 hoofdregels aan gekoppeld die we schoolbreed dragen:  

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen met plezier naar school gaat.   
  • Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf mag zijn 
  • Wij kunnen onszelf en elkaar vertrouwen 
  • Van proberen kun je leren en zo werken wij naar zelfstandigheid  

 

We doen dit met behulp van de methode Leefstijl. Dit is een internationaal programma dat wil bevorderen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen.  

Thuis en op school

Op It Finster werken we iedere dag aan een veilig pedagogisch schoolklimaat vanuit onze kernwaarden: Geborgenheid, Vertrouwen, Respect en Zelfstandigheid. 

Als u als ouder voor It Finster kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de schooldirecteur indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de schooldirecteur ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familieomstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?