U bent hier: Home > Belangstelling?

Belangstelling?

Vul het formulier in

Met het invullen van het belangstellingsformulier geeft u als ouder/verzorgers aan geïnteresseerd te zijn in ons als nieuwe school voor uw kind.

Na ontvangst van het belangstellingsformulier krijgt u van de directeur van de school een voorlopig inschrijfformulier. Er wordt een intakegesprek ingepland en na dit gesprek zal de inschrijving van uw kind definitief worden gemaakt.

Wij zijn blij met uw belangstelling voor It Finster!

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur via het belangstellingsformulier. Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken voor het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Bij elke inschrijving willen wij persoonlijk met de ouders en het kind kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Deze wordt gedaan door de directie en geeft u de gelegenheid vragen te stellen.

Vierjarigen

Ouders die hun kind willen aanmelden op één van onze school worden verzocht dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen. Kinderen mogen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar school. Voor die tijd mogen zij, in overleg met de school, een aantal dagdelen komen kennismaken.

Leerlingen van een andere school

Kinderen, die van een andere school komen, kunnen het beste ook ruim van tevoren worden aangemeld. Van de directie van de school van uw keuze krijgt u dan een voorlopig inschrijvingsformulier dat vooraf moet worden ingevuld en ingeleverd. De kinderen mogen na het intakegesprek kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.

  Gegevens kind

  Achternaam:

  Voornaam / voornamen:

  Roepnaam:

  Geb. datum:

  Geb. plaats:

  Gegevens ouder(s)

  Voorletter(s) + achternaam vader:

  Voorletter(s) + meisjesnaam moeder:

  Adres- en contactgegevens

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Overig (*aankruisen wat van toepassing is)

  Peuterspeelzaal*:

  Kinderopvang*:

  Zijn er externe organisaties betrokken bij uw zoon/dochter*:

  Zo ja, welke:

  Overige bijzonderheden:

  Datum:


  Verlofregelingen voor kinderen

  Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de schooldirecteur indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de schooldirecteur ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familieomstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?