It Finster, de iepening nei de takomst!

Welkom op It Finster

It Finster, de iepening nei de takomst! Voor alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd...

Vanuit geborgenheid verlaten alle kinderen It Finster als zelfstandige kinderen die met respect voor anderen en de wereld handelen. De kinderen gaan met vertrouwen in eigen kunnen en kennis de toekomst tegemoet.​

Wij zijn een protestants christelijke basisschool met een open karakter. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich thuis en welkom voelen op onze school. Onze school is een open ‘Finster’ voor kinderen naar de toekomst. Door It Finster maken kinderen kennis met de wereld om hen heen en doen ze kennis en vaardigheden op voor een succesvolle toekomst. De wereld komt bij ons naar binnen en we hebben een open blik naar buiten. 

Vanuit de pedagogische driehoek kind-ouder-school werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van kinderen.

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! Maakt u daarvoor een afspraak met onze directeur, Fimke Wind. Zij staat voor u en uw kind klaar om u de school te laten zien en vragen te beantwoorden.

Onze speerpunten