U bent hier: Home > SKIK kinderopvang
Buitenschoolse opvang op De Klinkert

SKIK kinderopvang

De Kinderopvangorganisatie SKIK organiseert sinds januari 2023 de Buitenschoolse Opvang (BSO) op De Klinkert. Zij maken gebruik van een lokaal in de school tegenover de kleutergroep.

Ouders kunnen zich aanmelden via de website van SKIK skikkinderopvang.nl. Mocht je voorkeur voor andere dagen hebben, dan ook graag aanmelden.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een extra middag open gaan. Flexibele ouders kunnen ook bellen met de plaatsing en planning medewerker van SKIK via telefoonnummer 0513-416017 of mailen via planning@skikkinderopvang.nl

De peutergroep van SKIK, 't Kidelstientsje, zit al jaren in De Klinkert. Deze groep is geopend op maandagochtend en woensdagochtend. Deze samenwerking tussen Skik en De Klinkert zorgt ervoor dat de drempels tussen peuteropvang, de basisschool en de BSO verlaagd zijn.

    Verlofregelingen voor kinderen

    Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat? Formulier vrijstelling gewichtige omstandighedenVerlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert