U bent hier: Home > Schooltijden
Foar alles is in tiid!

Schooltijden

Belangrijk om te weten!

Op De Klinkert werken we met een verkort lesrooster.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen de lessen om 08.15 uur en eindigen om 14.15 uur. De middagpauze is van 11.45 uur tot 12.15 uur.

Op woensdagmiddag hebben alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Daarbij hebben de groepen 1 t/m 4 op vrijdagmiddag vrij.

10.00 – 10.15 uur fruitpauze11.45 – 12.15 uur lunchpauze (15 min. buiten spelen en 15 min. eten/drinken o.l.v. de groepsleerkracht)

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat? Formulier vrijstelling gewichtige omstandighedenVerlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert