U bent hier: Home > Schoolgids
Voor uw gemak

Schoolgids

Alle praktische informatie

De schoolgids bevat alle nodige informatie over onze school. U vindt bijvoorbeeld informatie over schooltijden, vrije dagen, procedures met betrekking tot vrij vragen, veiligheid, ziekmelding, enzovoort.

De schoolgids is een omvangrijk document. Deze kan niet integraal hier aangeboden worden. Daarom kunt u de schoolgids downloaden via onderstaande link:

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat? Formulier vrijstelling gewichtige omstandighedenVerlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert