U bent hier: Home > Privacy statement
Informatiebeveiliging

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk

Iedere schoolorganisatie verwerkt persoonsgegevens en dient de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers en leerlingen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Nije Gaast dient daarbij de verplichte maatregelen zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen.

Onderstaande formulieren zijn een onderdeel van deze maatregelen. Hierin legt Stichting Nije Gaast afspraken met betrokkenen vast omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Hiermee wil Stichting Nije Gaast duidelijkheid geven over het beleid en de regels van onze organisatie over de omgang met privacy en de verwerking van persoonsgegevens van haar medewerkers en de leerlingen en hun ouders.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we in Nederland onder meer naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mevrouw Lienke Boot is functionaris gegevensbescherming voor Stichting Nije Gaast. Voor vragen of opmerkingen kunt u via mail privacy@nijegaast.nl contact met haar opnemen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij telefonisch te bereiken op het bestuursbureau te Balk.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat? Formulier vrijstelling gewichtige omstandighedenVerlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert