De school is de wereld in het klein! Uw kind leert hier de vaardigheden die nodig zijn om op school  maar later ook in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis bij te brengen, maar ook leren wij ze ‘zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, creatief te denken en te communiceren’. Dat is waar De Klimbeam voor staat.Op onze school heerst een veilige, vertrouwde en open sfeer. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten zijn duidelijk in wat zij van leerlingen verwachten en bieden een goede structuur. Zo helpen wij uw kind op weg naar de toekomst!