Een school met een veilige, vertrouwde en open sfeer!

Welkom op de Klimbeam

Meiinoar hegerop

De school is de wereld in het klein! Uw kind leert op de Klimbeam de vaardigheden die nodig zijn om op school, maar later ook in de maatschappij goed te kunnen functioneren!

Goede structuur

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis bij te brengen, maar ook leren wij ze ‘zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, creatief te denken en te communiceren’. Dat is waar De Klimbeam voor staat.

Betrokken leerkrachten

Op onze school heerst een veilige, vertrouwde en open sfeer. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten zijn duidelijk in wat zij van leerlingen verwachten en bieden een goede structuur. Zo helpen wij uw kind op weg naar de toekomst!

Onze speerpunten