U bent hier: Home > Schooltijden
Foar alles is in tiid!

Schooltijden

Belangrijk om te weten!

Op De Fluessen werken we met een continurooster.

De schooltijden op De Fluessen zijn voor het schooljaar 2023 – 2024:

  • Voor alle groepen geldt dat de lessen starten om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur.
  • De groepen 1 en 2 zijn op woensdag en vrijdag om 12.00 uur vrij.

Elk schooljaar krijgt u een jaarkalender met alle data handig op een rijtje. Bij elke nieuwsbrief krijgt u het meest recente exemplaar toegestuurd.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?