U bent hier: Home > Leerlingenraad
Samen leren en werken

Leerlingenraad

We doen het samen!

De leerlingenraad is de spreekbuis voor al onze leerlingen. Want werken en leren doen we samen!

Onze school heeft een eigen Leerlingenraad waarin leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zitting hebben. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur om vragen en wensen vanuit de groepen met haar te bespreken. Dit schooljaar 2023-2024 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

  • Groep 6:
  • Groep 7:
  • Groep 8:

 

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?