U bent hier: Home > Klachtenprotocol / vertrouwenspersoon
Problemen?

Klachtenprotocol / vertrouwenspersoon

Maak het bespreekbaar!

Waar mensen samenwerken gaan dingen soms anders dan gewild. Bent u niet tevreden, zit u ergens mee? Veel kunnen we met een goed gesprek oplossen. Als er iets is, neem dan contact op met de leerkracht of de schoolleiding.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen ook een beroep doen op de ondersteuning van de schooldirecteur.

De schooldirecteur ondersteunt bij het kiezen van de juiste route voor de afhandeling van de klacht. Komt u er met de school niet uit? Stichting Nije Gaast heeft een externe vertrouwenspersoon bij GGD Fryslân. Haar naam is: Anneke Westerhuis-Veenstra.

Haar contactgegevens zijn:
E-mail: a.veenstra@ggdfryslan.nl
Telefoon: 06 – 31 64 92 79

U kunt hier zaken rondom ongewenst gedrag/machtsmisbruik voorleggen. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Zij behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk. Hierdoor kan het kind en/of de ouder/verzorger vrijuit spreken.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?