U bent hier: Home > Kernwaarden
Onze missie en visie

Kernwaarden

Waar we voor staan

Het doel van ons onderwijs is: Kinderen toerusten voor het omgaan met de uitdagingen van het leven/de maatschappij, zichzelf en de ander via het aanleren van kennis, attituden en vaardigheden (dit is nooit klaar).

Om dit doel te bereiken besteden we aandacht aan socio-emotionele vaardigheden, basiskennis en cognitieve vaardigheden.

Kernwaarden

We doen, binnen onze vermogens, er alles aan om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren en het kind te helpen groeien in het eigen zijn. In het onderwijs op de Fluessen spelen wij in op autonomie, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en het vermogen om samen te werken.

Vanuit deze kernwaarden hebben we onze speerpunten geformuleerd.

Identiteit

De Fluessen is een Algemene Bijzondere Basisschool. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?