U bent hier: Home > Werken bij
Uitdagingen genoeg!

Werken bij

Kom werken op De Ferbining!

Wil jij graag werken op onze school met veel ruimte voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar? De Ferbining is op zoek naar collega’s die met hart en ziel willen bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dat doe je door te doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt. De Ferbining werkt aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van haar leerlingen én medewerkers.

Werken op De Ferbining betekent werken in een inspirerende en dynamische omgeving. De Ferbining is een kristlike basisskoalle waar gelijkwaardigheid, ontmoeting en veiligheid centraal staan. De leerkrachten krijgen de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, passend binnen de eigenheid van onze school.

Leerkracht invalpool basisonderwijs

16-40 uur - 0,4 - 1 fte

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkrachten die aan de slag wil in de invalpool van Nije Gaast. Werken in de invalpool is de ideale manier om kennis te maken met de verschillende scholen binnen de stichting. We gaan  graag met je in overleg over de te werken dagen en je voorkeur voor onder – midden- of bovenbouw

Verlofregelingen voor kinderen

Vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar wordt is uw kind leerplichtig. Onder normale omstandigheden is het voor alle kinderen belangrijk om zo regelmatig mogelijk op school te komen. Wij gaan er van uit dat u daar net zo over denkt en probeert om afspraken buiten schooltijd te regelen, Uiteraard lukt dat niet altijd.Verzuim bij ziekte is vanzelfsprekend. Wij verzoeken u dit ruim voor schooltijd door te geven zodat de betreffende leerkracht hiervan tijdig op de hoogte is. Soms is het niet anders mogelijk dan een afspraak te maken met de tandarts, dokter of andere 1e lijn zorgverleners onder schooltijd. Maar als het kan, wilt u dan zoveel mogelijk afspraken voor of na schooltijd (of in de vakanties) plannen? Graag van te voren een bericht naar de leerkracht van uw kind.Het komt steeds vaker voor, dat kinderen onder schooltijd naar een specialist gaan die geen spoedeisende hulp biedt bv. een orthodontist, fysiotherapeut of psycholoog. In principe kunnen we dit weigeren. Het betekent vaak dat een kind een hele morgen of middag niet op school is, waardoor extra instructie moet worden gegeven of werk moet worden ingehaald. Er kan natuurlijk altijd een uitzondering worden gemaakt. In overleg met de schooldirecteur kunt u dan (in principe alleen ’s middags) toestemming krijgen.