U bent hier: Home > Protocollen
Handig om te downloaden

Protocollen

Verlofregelingen voor kinderen

Vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar wordt is uw kind leerplichtig. Onder normale omstandigheden is het voor alle kinderen belangrijk om zo regelmatig mogelijk op school te komen. Wij gaan er van uit dat u daar net zo over denkt en probeert om afspraken buiten schooltijd te regelen, Uiteraard lukt dat niet altijd.Verzuim bij ziekte is vanzelfsprekend. Wij verzoeken u dit ruim voor schooltijd door te geven zodat de betreffende leerkracht hiervan tijdig op de hoogte is. Soms is het niet anders mogelijk dan een afspraak te maken met de tandarts, dokter of andere 1e lijn zorgverleners onder schooltijd. Maar als het kan, wilt u dan zoveel mogelijk afspraken voor of na schooltijd (of in de vakanties) plannen? Graag van te voren een bericht naar de leerkracht van uw kind.Het komt steeds vaker voor, dat kinderen onder schooltijd naar een specialist gaan die geen spoedeisende hulp biedt bv. een orthodontist, fysiotherapeut of psycholoog. In principe kunnen we dit weigeren. Het betekent vaak dat een kind een hele morgen of middag niet op school is, waardoor extra instructie moet worden gegeven of werk moet worden ingehaald. Er kan natuurlijk altijd een uitzondering worden gemaakt. In overleg met de schooldirecteur kunt u dan (in principe alleen ’s middags) toestemming krijgen.