U bent hier: Home > Privacy statement
Informatiebeveiliging

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk

Iedere schoolorganisatie verwerkt persoonsgegevens en dient de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers en leerlingen zo goed mogelijk te beschermen.

Stichting Nije Gaast dient daarbij de verplichte maatregelen zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen.

Onderstaande formulieren zijn een onderdeel van deze maatregelen. Hierin legt Stichting Nije Gaast afspraken met betrokkenen vast omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Hiermee wil Stichting Nije Gaast duidelijkheid geven over het beleid en de regels van onze organisatie over de omgang met privacy en de verwerking van persoonsgegevens van haar medewerkers en de leerlingen en hun ouders.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we in Nederland onder meer naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mevrouw Lienke Boot is functionaris gegevensbescherming voor Stichting Nije Gaast. Voor vragen of opmerkingen kunt u via mail privacy@nijegaast.nl contact met haar opnemen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij telefonisch te bereiken op het bestuursbureau te Balk.

Communicatie en informatie

Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.