U bent hier: Home > Leerlingenraad
Samen leren en werken

Leerlingenraad

We doen het samen!

De leerlingenraad is de spreekbuis voor al onze leerlingen. Want werken en leren doen we samen!

De leerlingen van de Ferbining worden vertegenwoordigd door 2 leerlingen uit groep 7 en 2 leerlingen uit groep 8. Zij worden elk schooljaar democratisch gekozen.

In 2023-2024 bestaat de leerlingenraad uit: Redmer, Silke, Ali en Berend.

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar met de directeur over thema’s die de school en de kinderen bezighouden. De leerlingen van De Ferbining hebben inspraak door middel van de ideeënbus die in de centrale hal van de school staat.

 

Communicatie en informatie

Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.