U bent hier: Home > Kernwaarden
Onze visie

Kernwaarden

Waar we voor staan

Wij zijn een leefgemeenschap waarbinnen leren en creativiteit belangrijke items zijn. Daarnaast vinden wij ook zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag belangrijk.

In een gemoedelijke sfeer en met korte lijntjes tussen personeel en ouders, gaan wij uw kind voorbereiden op zijn of haar toekomst.

Een breed spectrum aan vaardigheden

Kernwaarden zijn: mediawijsheid, autonomie, reflecteren, plannen en organiseren, milieubewustzijn, creatief denken, wereldwijs zijn en het aanleren van een onderzoekende houding. Wij bieden Engels en Frysk aan in alle groepen en hebben afspraken over het aanleren van de verschillende vaardigheden.

Meten is weten

Onze kwaliteit meten wij met regelmaat en daar waar het moet passen wij ons aanbod aan. Wij meten het welbevinden van de kinderen door gebruik te maken van vragenlijsten. Wij meten de tevredenheid van onze kinderen, ouders en het personeel om de paar jaar. Wij meten de vooruitgang van de resultaten. De resultaten meten wij niet alleen met de landelijk genormeerde toetsen, maar ook d.m.v. observatie en een portfolio.

Communicatie en informatie

Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.