U bent hier: Home > Aanmelden?
Aanmelden

Aanmelden?

Vul het formulier in

Met het invullen van het belangstellingsformulier geeft u als ouder/verzorgers aan geïnteresseerd te zijn in ons als nieuwe school voor uw kind. Na ontvangst van het belangstellingsformulier krijgt u van de directeur van de school een voorlopig inschrijfformulier.

Er wordt een intakegesprek ingepland en na dit gesprek zal de inschrijving van uw kind definitief worden gemaakt.

Wij zijn blij met uw belangstelling voor De Ferbining!

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur van de school via het belangstellingsformulier. Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Bij elke inschrijving willen wij persoonlijk met de ouders en het kind kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Deze wordt gedaan door de schooldirecteur en geeft u de gelegenheid vragen te stellen.

Vierjarigen

Ouders die hun kind willen aanmelden op één van onze school worden verzocht dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen. Kinderen mogen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar school. Voor die tijd mogen zij, in overleg met de school, een aantal dagdelen komen kennismaken.

Leerlingen van een andere school

Kinderen, die van een andere school komen, kunnen het beste ook ruim van tevoren worden aangemeld. Van de directie van de school van uw keuze krijgt u dan een voorlopig inschrijvingsformulier dat vooraf moet worden ingevuld en ingeleverd. De kinderen mogen na het intakegesprek kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.

  Gegevens kind

  Achternaam:

  Voornaam / voornamen:

  Roepnaam:

  Geb. datum:

  Geb. plaats:

  Gegevens ouder(s)

  Voorletter(s) + achternaam vader:

  Voorletter(s) + meisjesnaam moeder:

  Adres- en contactgegevens

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Overig (*aankruisen wat van toepassing is)

  Peuterspeelzaal*:

  Kinderopvang*:

  Zijn er externe organisaties betrokken bij uw zoon/dochter*:

  Zo ja, welke:

  Overige bijzonderheden:

  Datum:


  Communicatie en informatie

  Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.