Samen op zoek naar verbinding in ontmoeten en in leren!

Welkom op KBS de Ferbining

Meiinoar hegerop

KBS de Ferbining is een Christelijke basisschool in Nijemirdum.  Onze ambitie is om voor iedereen een gastvrije en veilige school te zijn.

We zijn een dorpsschool, maar ontvangen ook kinderen uit de omringende dorpen. Een respectvolle omgang en een vertrouwde sfeer staan bij ons hoog in het vaandel.

Verder kijken is meer zien!

Wij willen het beste uit elk kind halen en dit doen wij door kinderen de tijd en ruimte te geven om zich te ontwikkelen. We bieden kaders en duidelijke afspraken. We stimuleren, begeleiden, onderwijzen en coachen. We dagen kinderen uit om verder te onderzoeken en om verder te kijken dan ze in eerste instantie doen. Wij leren onze kinderen om samen te werken. Hiervoor gebruiken wij moderne en motiverende methodes en methodieken en maken wij gebruik van onze eigen expertise.

Leren leren met Skillis

Wij zijn een leefgemeenschap waarbinnen leren en creativiteit belangrijke items zijn. Daarnaast vinden wij ook zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag belangrijk. Voor deze laatste eigenschappen maken wij gebruik van de Kanjertraining. Voor het leren ‘leren’ en daarbij behorende vaardigheden gebruiken wij de methodiek Skillis.

Onze speerpunten