De Bolster: Samen ontwikkelen, verrijken en groeien!

Welkom op de Bolster

ontwikkelingsgericht onderwijs

Christelijke basisschool De Bolster ontleent haar naam aan de kastanjebomen bij de school. Zoals de bolster een unieke vrucht beschermt, proberen wij binnen onze school kinderen een veilige plaats te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot een eigen persoonlijkheid. Daarbij vinden we het belangrijk samen verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

Focus op persoonlijke ontwikkeling

Door middel van leergesprekken en portfolio's richten wij ons, naast kennisconstructie, op de persoonlijk ontwikkeling van de leerlingen en hun positieve invloed op de groep/school/maatschappij. We geven de leerlingen de vaardigheden en ruimte om hun eigen competenties en talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Onze speerpunten