N.B.B.S. De Barte is een basisschool voor Neutraal Bijzonder Basis onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop. Concreet betekent dit dat godsdienst- en/of ander vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag gegeven wordt, maar ook dat we zo nu en dan daadwerkelijk meedoen in diensten.