U bent hier: Home > MR en OR

MR en OR

Samen de schouders eronder!

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school.

Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden.

 

MZR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De functie en werkzaamheden van de MR kunt u enigszins vergelijken met die van de OR (ondernemingsraad) in het bedrijfsleven. De MR vertegenwoordigt zowel ouders als personeel. Beide geledingen hebben zitting in de MR en zijn elk met twee personen vertegenwoordigd. Het ouderdeel uit de MR wordt gekozen uit en door de ouders. De MR houdt zich naast enkele praktische – ook bezig met beleidsmatige zaken. Ze treedt in alle gevallen op als gesprekspartner en kan adviseren bij beleidsbeslissingen (adviesrecht). Bij ingrijpende zaken zullen oudercommissie en MR tot overeenstemming moeten komen (instemmingsrecht). Als ouder kunt u met vragen of opmerkingen over de algemene gang van zaken op school bij de MR terecht.

OR

Naast formele werkzaamheden zijn er ook nog vele min of meer huishoudelijke zaken en andere hand- en spandiensten te verrichten in school. Bij deze werkzaamheden wordt vaak een beroep gedaan op onze oudercommissie. Deze is altijd heel actief in school. Ze helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld ouderavonden, feesten en het opknappen van materialen. De oudercommissie is voor school enorm belangrijk. De oudercommissie zorgt ervoor dat we activiteiten kunnen ondernemen die we zonder hen nooit zouden kunnen doen.

Verlofregelingen voor kinderen

Kinderen hebben leerplicht en dat betekent dat ze niet zomaar verlof mogen hebben. Toch kunt u een aanvraag indienen. De directeur is bevoegd om voor een aantal zaken vrij te geven. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ministerie van OCW. Soms zijn afspraken bij de dokter, tandarts of iets dergelijks onder schooltijd. U doet vaak u uiterste best om het buitenschooltijd om te plannen. Dat is fijn omdat dit rust geeft op school.