U bent hier: Home > Kernwaarden
Onze visie

Kernwaarden

Waar we voor staan

NBBS De Barte is een basisschool (S) voor Neutraal Bijzonder Basis (NBB) onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwingen voor de ander staat bij ons voorop.

 

Kernwaarden

We handelen vanuit de volgende kernwaarden:

  1. Pedagogisch klimaat en onderwijskwaliteit;
  2. Talentontwikkeling;
  3. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
  4. School in de samenleving, samenleving in de school;

Vanuit deze vier kernwaarden hebben we onze speerpunten geformuleerd.

Missie en Visie

Het doel van ons onderwijs is: Kinderen toerusten voor het omgaan met de uitdagingen van het leven/de maatschappij, zichzelf en de ander via het aanleren van kennis, attituden en vaardigheden. Om dit doel te bereiken besteden we aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden, basiskennis en cognitieve vaardigheden.  We doen, binnen onze vermogens, er alles aan om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren en het kind te helpen groeien in het eigen zijn.

Verlofregelingen voor kinderen

Kinderen hebben leerplicht en dat betekent dat ze niet zomaar verlof mogen hebben. Toch kunt u een aanvraag indienen. De directeur is bevoegd om voor een aantal zaken vrij te geven. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ministerie van OCW. Soms zijn afspraken bij de dokter, tandarts of iets dergelijks onder schooltijd. U doet vaak u uiterste best om het buitenschooltijd om te plannen. Dat is fijn omdat dit rust geeft op school.